نام: آپارتمان معالی‌آباد
موقعیت: شیراز، خیابان معالی‌آباد

معمار مسئول: مصطفی دلاوری
تاریخ: 1398-1398
وضعیت: اجرا شده
مساحت زیربنا: 160 متر مربع

اجرا: مصطفی دلاوری
اجرای چوب: عطا علی‌ولد
مصالح: چوب روس رنگ شده

کارفرما: زهرا فیروزی

برای پروژه خود به کمک نیاز دارید؟
بدون هیچ هزینه‌ای از متخصصان قابل اعتماد راهنمایی دریافت کنید!