بعد از اجراقبل از اجرا
برای دیدن تصویر قبل و بعد نشان‌گر وسط تصویر را حرکت دهید

توضیحات:

در این پروژه خواسته کارفرما بر این بود که طراحی ساختمان با ترکیب مصالح سنگ تراورتن کرم و آجر قرمز سنتی انجام شود. بر این اساس طبق نمونه‌ طرح‌های ارائه شده توسط کارفرما و پیشنهادات طراحی ما متناسب با پلان پروژه و باقی عوامل تاثیرگذار، طراحی متفاوت به سبک مدرن برای ساختمان در نظر گرفتیم. ایده محوری طراحی ایجاد ترکیب‌بندی (کمپوزیسیون) متعادل و متناسب با زمینه (کانتکست) بوده است. همچنین ایجاد تنوع بصری در هر یک از طبقات ساختمان از هداف دیگر طراحی این ساختمان است. در مورد طراحی داخلی خواسته کارفرما، طرحی با حداقل پیچیدگی ممکن برای کاهش هزینه‌ها بود، بدین منظور طراحی فقط در سقف به صورت ساده برای اجرا با حداقل مصالح و کم‌هزینه‌تر در نظر گرفته شده است.

موقعیت: شیراز، خیابان معالی‌آباد

معمار مسئول: مصطفی دلاوری
تاریخ: 1398-1398
وضعیت: اجرا شده
مساحت زیربنا: 160 متر مربع

اجرا: مصطفی دلاوری
اجرای چوب: عطا علی‌ولد
مصالح: چوب روس رنگ شده

کارفرما: زهرا فیروزی

برای پروژه خود به کمک نیاز دارید؟
بدون هیچ هزینه‌ای از متخصصان قابل اعتماد راهنمایی دریافت کنید!